Централна венозна оклузия на вената (CRVO)

Централна венозна оклузия на вената (CRVO)

Ретината на окото е подхранвана от приток на кръв, кислород и хранителни вещества. Когато е налице запушване на вените в ретината, може да се появи ретинална венозна оклузия.

Централна венозна оклузия на вената (CRVO) е запушване на главната вена на ретината. Когато се събира течност в макулата (областта на ретината, отговаряща за централното зрение), зрението се замъглява.

Има два вида CRVO:

  • Неисхемична - това е по-леката форма на CRVO;
  • Исхемична CRVO. Това е по-сериозната форма на CRVO. Тя може да доведе до развитието на значителни усложнения. Възможна е загуба на зрението.

Най-често срещаният симптом на CRVO е размиване или загуба на зрението на цялото или на част от едното око. Размиването или загубата на зрението е безболезнено и се развива в продължение на няколко часа или дни.Понякога се наблюдава пълна и внезапна загуба на зрението.

Мътнините в зрението са друг симптом на CRVO. При тежки случаи на CRVO, блокираната вена може да породи  болезнено налягане в окото.

Исхемичната CRVO може също да причини неоваскуларна глаукома. Този вид глаукома настъпва, когато анормални кръвоносни съдове започват да растат във вътрешността на окото, което води до увеличаване на налягаето в окото. Неоваскуларната глаукома е сериозно състояние, което причинява болка и може да доведе до тежка загуба на зрението.