Клонова венозна оклузия на ретината

Клонова венозна оклузия на ретината

Ретината се подхранва от притока на кръв, кислород и хранителни вещества. Когато е налице запушване на вените в ретината може да се появи ретинална венозна оклузия (BRVO).

BRVO е запушване на малките капиляри в ретината. (Когато е налице блокиране на основната вена на ретината, тя се нарича централна ретинална венозна оклузия.)

Най-честият симптом на BRVO е размиване или загуба на зрението на цялата или на част от едното око. Размиването или загуба тана зрение е безболезнено и може да с случи в продължение на няколко часа или дни. Понякога има пълна и внезапна загуба на зрението. BRVO почти винаги се появява само в едното око