Usher синдром

Usher синдром

Usher синдром е най-честото генетично заболяване, което засяга зрение и слух. Основните симптоми на Usher синдрома са загуба на слух и загуба на зрение от заболяване на очите, наречено пигментен ретинит, или RP. Заубатана зрението от RP може да започне някъде от ранното детство до юношеството.

Основният визуален симптом на Usher синдрома е загуба на зрението от пигментоза на ретината, или RP.

Засега няма известен лек за Usher синдрома или за пигментния ретинит . Най-доброто лечение включва ранното идентифициране , така че подготването на болния за последиците от болестта могат да започнат възможно най-скоро , в зависимост от тежестта на загуба на зрението, възрастта и възможностите на детето. Лечението може да включва обучение по четене с Брайлово. Наскоро , наследствени заболявания , подобни на RP и Usher синдром са били успешно лекувани с генетична терапия. Вероятно е, че такова лечение може да бъде на успешнов 100% от случаите в близко бъдеще.

Някои изследвания показват, че витамин А може да забави развитието на някои форми на RP . Вашият очен лекар може да Ви посъветва за рисковете и ползите от витамин А. Прилагането на твърде много витамин А може да бъде токсично , а доказателства за ефекта на витамин А относно RP не са съществени.