Пигментоза на ретината

Пигментоза на ретината

Пигментозата на ретината (RP) е група от генетични заболявания , които засягат способността на ретината да реагира на светлина. Това наследствено заболяване предизвиква бавна загуба на зрението, като се започва с намалено нощно зрение и загуба на периферно (странично) зрение. В крайна сметка се стига до пълна слепота. За съжаление, няма лечение за RP.

При повечето форми на RP, клетките, които са основно във външната част на ретината и са отговорни за периферното и вечерно зрение дегенерират първи.

Пигментоза на ретината често е наследствена (предава се в семейството ). Ако вие или вашият партньор имате пигментоза на ретината, съществува до 50 процента вероятност да го предадете на децата си. Посъветвайте се с Вашия офталмолог за генетична консултация, ако планирате да имате деца .

Пигментозата на ретината предизвиква бавна загуба на зрението. Симптомите започват с намалено нощно зрение и по-късно прогресира до загуба на периферно зрение - получава се ефекта на тунела. Някои хора могат да имат затруднения при различаване на цветове. Скоростта в промяната на зрението варира при различните хора, в зависимост от генетичния състав на тяхното заболяване.

Когато се влошава нощното зрение , способността им да се адаптират към тъмнината става по-трудна. Възможно е човек да се спъва в предмети в тъмото, шофирането в здрач и през нощта да е трудно и да има затруднения с зрението в слабо осветени помещения, като киносалони. Докато зрението през деня може да бъде напълно нормално, неспособността си да се вижда в тъмни условия се счита за "нощна слепота".

В някои случаи, когато централното зрение е засегнато, то може да повлияе на работата отблизо, като четене на книга. Това може да причини макулна дистрофия, тъй като централната част на ретината , наречена макула, е засегната.

Засега няма известен лек за пигментен ретинит. Въпреки това, изследванията показват, че витамин А може да забави развитието на някои форми на RP. Вашият очен лекар може да ви посъветва за рисковете и ползите от витамин А и относно безобасните количества за приемане. Твърде много витамин А може да бъде токсичен, а доказателства за ефекта на витамин А при прогреса на RP не са достатъчни.