Глаукома - Апаратура


Avanti OCT Optovue

Avanti Widefield OCT дава нова информация за структурата на ретината, разделя ретината на отделни слоеве за подробна оценка, предлага изследване към стъкловидното тяло и съдовата обвивка на окото и дава възможност да следите промените с течение на времето. С обширната информация, предоставена от системата Avanti, може да се приспособи подхода към лечението и да се подобри индивидуалното лечение на пациента. Avanti OCT Optovue се използва за диагностика на глаукома.

Octopus Perimeter 900

Изполва се за диагностика и изследване на зрителното поле при глаукома, заболяване на ретината и зрителните пътища. Octopus 900 извършва стандартно бяло прагово изследване само за 2-4 минути в централното зрително поле. Със своите изчерпателни възможности покрива всички клинични ну

Humphrey Zeiss Perimeter 735

Humphrey ZEISS HFA 735 използва компютъризирана система за прожектиране без пропускливост, за да се изследва визуалното поле на пациентите. Тестването се извършва с единадесет тестови модела със статичен праг и стратегии за скрининг до 90 градуса. Видео наблюдение на очите позволява на оператора да следи позицията на окото на пациента. Софтуерът на експертната система STATPAC 2 сравнява резултатите от теста с класифицираните според възрастта нормативни данни. Екранният сензор за CTR подобрява работата на потребителя.

Micropulse SLT laser Quantel

SLT лазерът има ефект на “студен лазер”. Той е добра алтернатива на капки за очи, хирургична намеса и типичните лазерни процедури при лекуването на глаук